Recordjackpot: hoe werkt het?

0
380

De Jackpot bereikt een recordbedrag van € 190.000.000 ! En vermits het Jackpotbedrag geplafonneerd is op 190 miljoen euro, zijn de winsten in rang 2 groter. 

Wat bepaalt het spelreglement ?

Het spelreglement, dat door alle deelnemende loterijen werd vastgelegd en werd opgenomen in het koninklijk besluit van 1 april 2016, bepaalt dat het bedrag van de Jackpot geplafonneerd moet worden. Op dit moment is het plafond vastgesteld op 190 miljoen euro.

Als de Jackpot geplafonneerd wordt, hoe gebeurt dan de winstverdeling?

Het spelreglement voorziet dat de helft van de inzetten van een trekking wordt overgedragen aan een gemeenschappelijk prijzenpot en aan de winstrangen wordt toegewezen volgens vastgelegde percentages. Voor rang 1 is dit in deze fase van de cyclus 27%. Wanneer de toepassing van dit percentage tot gevolg heeft dat de Jackpot 190 miljoen euro overstijgt, wordt het bedrag dat dit plafond overstijgt, toegewezen aan de winnaars van rang 2, bovenop de normale winsten voor rang 2, indien die rang minstens één winnaar telt*. Dit cascadesysteem heet “Flow Down”.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Grotere bedragen te winnen in rang 2* dankzij het plafondbedrag van de Jackpot! Het globaal winstbedrag toegekend aan rang 2* is groter dan in het geval van een trekking met een niet-geplafonneerde Jackpot. Een winnaar in rang 2** zal niet alleen het normaal aan rang 2 toegewezen bedrag ontvangen maar daar bovenop ook het uitzonderlijke extra bedrag van de som die normaal aan rang 1 zou zijn toegekend. En dit zowel in het geval er een winnaar is in rang 1, als niet. 

* indien er geen winnaar is in rang 2 wordt het bedrag dat het plafond overschrijdt toegewezen aan de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang die minstens één winnaar telt.
** het globale winstbedrag toegekend aan een winstrang is te verdelen onder de winnaars in die rang.

Voor hoelang is de Jackpot geplafonneerd?

Als er geen winnaar in rang 1 is wanneer de Jackpot het plafondbedrag bereikt, t.t.z. € 190.000.000, dan blijft het Jackpotbedrag geplafonneerd voor de vier trekkingendie volgen. Als er bij de vijfde trekking (in theorie deze dinsdag 8 oktober, aangezien het plafond bereikt werd op dinsdag 24 september) nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de Jackpot verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar. Dit systeem heet “Roll Down”.

Pssst: Wist je dat de winstkans voor EuroMillions in rang 2, 1/6.991.908 is?

Het is het moment om je kans te wagen!

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here